REVERSE OSMOS NEDİR?

DİZAYN AQUA Reverse Osmos Su Arıtma Teknolojisi

Reverse osmos sisteminin beyni olan membran; hiper filtrelizasyon arıtma tekniğidir. Membran teknolojisi ilk defa Amerikalılar tarafından uzay mekiklerinde yolculuk eden ve kısıtlı içme suyuna sahip astronotların kendi dışkılarından içme suyu elde edebilmesi için tasarlanmış ve kullanılmıştır. Patenti halen NASA’ya ait olan membran teknolojisi daha sonra Donanmalarda ve tatlı su bulunmayan adalarda deniz suyundan içme suyu elde etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Yani bu sistem içme suyu olarak kullanmayı hayal bile edemeyeceğiniz kanalizasyon ve deniz suyunu bile saf ve sağlıklı içme suyu haline getirebilen üstün bir teknolojidir. Geçen süreçte membran teknolojisi geliştirilmiş şebeke suyundan içme suyu elde edecek kadar küçültülüp evsel kullanıma sunulmuştur. Bu sistem, tabiatta gerçekleşen osmos olayının yapay olarak tersine çevrilmesi şeklinde gerçekleşir. Suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu suyundan ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. Mutfağınızda tezgah üstü ve tezgah altına monte edilebilen içme suyu sistemlerimiz, suda çözünmüş halde bulunan organik ve inorganik maddeleri, çeşitli virüs, bakteri ve mikroorganizmaları membran tekniği ile ayıran ve tam otomatik çalışan cihazlardır. Suyu hiçbir kimyasal madde katkısı olmaksızın arıtan cihazda üretilen suyun maliyeti son derece düşüktür.

Membranın çalışma prensibi olarak arıtılmak üzere gelen su ikiye ayrılır. Suyun bir kısmı mevcut basıncıyla membrandan geçip saf su olarak ayrılırken, içeriği nedeniyle membrandan geçemeyen suyun geri kalanı drenaj olarak sistemden dışarı çıkarılır. Bu sayede membran sadece saf su üretirken atıklar filtre içinde toplanmaz bu da gerçek bir arıtım yapıldığının başka bir göstergesidir.

Arıtma teknolojilerinin en gelişmişi şüphesiz Reverse Osmos tekniğidir. Reverse Osmos teknolojisinde kullanılan membran gözenekleri o kadar küçüktür ki bu gözeneklerden saf su dışında herhangi bir moleküler yapının ve de bakteri, mikrop, virüs gibi organizmaların geçmesi mümkün değildir. Milimetrenin milyonda biri kadar küçük gözeneklere sahip olan membrandan ancak elektrik yükü nötr olduğu için saf su ve iyon seviyesinde çok sınırlı minerallerin geçişine müsaade edilebilir. Bu iyonların da insan sağlığına faydalı mineraller olduğunu biliyoruz. Böylece membrandan geçen suyun gerçekten her şeyden arıtılmış olarak size saf, sağlıklı ve temiz suyu sunduğunu söyleyebiliriz.

Dizayn Aqua’da arıtılan suyun sistem içindeki yolculuğu boyunca hangi aşamada nelerden temizlendiğine göz atalım. Tezgah altından özel bir aparatla alınan şebeke suyu ilk aşamada 5 mikronluk bir Sediment filtreye girerek gözle görülebilir ve suya bulanıklık veren her türlü kum, toprak, böcek, yosun, asbest gibi partiküllerden temizlenir. 2. aşamada ise aktif karbon filtre sayesinde suyun içinde var olan kimyasal maddeler arıtılır. 3. aşamada 5 mikronluk Sediment filtre ile su, karbon filtreden ve 1. Sediment filtreden geçebilen ve gözle görülmesi mümkün olmayan tüm partiküllerden temizlenmiş olur. Bu haliyle şebeke suyu 4. aşama olarak membran filtreye gönderilerek daha önce de anlattığımız gibi suyun içindeki toplam çözünmüş katılar, mikrop, virüs vb. tüm olgulardan temizlenerek saf su haline dönüşür. Buradan tanka geçip depolanan membran suyu, tezgah üzerine monte edilmiş çeşmenizden almak istediğinizde 5. aşama olan post karbondan geçirilir. Burada oluşabilecek tat ve PH dengesi bozukluğu ortadan kaldırılıp, suya lezzet verilerek bardağınıza ulaştırılır.

Dizayn Aqua ürünleri sizlere temiz ve sağlıklı suyu emin bir yolla sunmasının dışında bunu zahmetsizce gerçekleştirir. Bunu yapabilmek için sisteme otomasyon parçaları ilave edilmiştir. Filtre grubundan ayrı bir bölüm olan tank sistemle uyumlu çalışır. Bu tankın içinde insan sağlığına zararı olmayan malzemeden yapılmış özel bir balon bulunmaktadır. Gelen membran suyu bu balonun içine dolar. Hava ve ışıkla temas etmesi mümkün olmayan bu ortamda depolanması sağlanan su dış ortamdan steril edilmiş olur. Bu sayede su herhangi bir bakteri üremesine bağlı yosunlanma vb. kirlenmeye maruz kalmaz. Tankın dış kasası ile balon arasında sabit bir basınçla hava depolanmıştır. Bu sayede aynı hidrofor gibi çalışan tanktan çeşme açıldığında basınçla su alınabilir. Filtre grubunun içine monte edilmiş olan shutoff sayesinde tankın tamamen dolu olması ve çeşmenin de kapalı olması durumunda sisteme su geliri otomatik olarak kapatılmakta böylece gereksiz su arıtımı ve zayiatı engellenmiş olmaktadır. Çeşmeden yarım bardak su alınması halinde bile sistem kendini açacak ve tanktan eksilen miktarda su arıtıp tekrar kapanacaktır. Bu özellik sizin su gelir giderini hiç kontrol etmenize gerek bırakmadan tankınızda devamlı hazır içme suyu bulunmasını sağlar. Tezgahınızın üzerine monte edilen krom kaplı şık Çeşme 360 derece dönebilme özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Böylece Dizayn Aqua size en sağlıklı suyu zahmetsizce sunar.

Membran bir süzgeç gibi suyun içinden geçip atıkların içinde toplandığı bir sistem değildir. Tam aksine suyu saf su olarak ayrıştırıp bir kanaldan tanka gönderirken diğer taraftan suyun içindeki atıkları suyun bir kısmıyla birlikte konsantre olarak sistemin dışına atar. İşte bu atık suyu drenaj olarak sistemin dışına göndermeyi uyumlu bir şekilde yapabilmek için sisteme limiting ilave edilmiştir. Limiting atık suyu belli bir seviyede sabitleyerek gereğinden fazla suyun zayi olmasını engeller ve gerekli basıncın oluşmasını sağlayıp membranın verimli çalışmasını sağlar. Membran teknolojisi basınçlı suya ihtiyaç duyar. Basıncın düşük olduğu yerlerde kullanılmak üzere hazırlanmış modellerimizde bu özelliklere ilave edilmiş POMPA SİSTEMİ vardır. Pompa sistemi elektrikle çalışır. Suyun basıncının alçak olması durumlarında devreye girer. Bir regülatör gibi basıncı ayarlayarak suyun dengeli ve doğru bir basınçta membrana gitmesini sağlar. Suyun basıncını ve arıtmanın devam edip etmediğini kontrol ederek otomatik olarak devreye girip çıkar.

 

TEKNİK AÇIKLAMA

Osmos, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve Reverse Osmos'un temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücre zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye çalışır. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su = 1 PSI) 1” kare başına 0.454 kg’lık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/Lt. toplam çözünmüş farklılık 1 PSI osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve RO kurulmuş olur. Membranın suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. Sadece su ışının yönü değişmiştir. Böylece çözünmüş minerallerden suyun ayrıldığı su arıtım tekniği ortaya çıkmış olur. Tuzun mekanizmasını ve suyun membrandan geçtiğini düşündüğümüzde, tam tuz eliminasyonunun neden olmadığı ve işletim şartlarının arıtımı ne kalitede etkilediği ortaya çıkar. Membranın suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltide iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. İyonlar membrana yaklaştıklarında, kendi doğal yüklerinin yansımasından dolayı reddedilirler. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. Katyonlar ve anyonlar çözelti içerisinde dolaşırlar ve bazen birbirleriyle temas edecek kadar yaklaşarak bireysel yüklerini boşaltırlar. Bunlar membrandan rahatlıkla geçerler. Tuzlu su tarafını sürekli durulamak, membranın tıkanmasını engellemek açısından önemlidir. Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Drenaj olmazsa, tuzlu su tarafındaki mineral konsantrasyonu, tuzun çözünmüş limitlerinin üzerine çıkar ve çökelti oluşturarak membran üzerinde tabakalaşır. Tuzlu su tarafındaki aşırı konsantrasyondan kaçınmak amacı ile nüfuz etme hacmi, düşük basınç sisteminde geri alınır. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır. RO ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan ham su hakkında net bilgiler vermektedir.